Народні перекази та легенди

Головна / Народні перекази та легенди


Серед прозових жанрів фольклору, легенди та перекази дуже продуктивні, особливо їхні усні варіанти, де фігурують події й факти громадського значення. Обидва жанри призначені для збереження в народній пам'яті й передачі майбутнім поколінням даних про історичне минуле. Вони покликані також пояснити причини виникнення різних явищ природи і подій, їхню суть, зафіксувати народні уявлення про це у наших пращурів. Тому їх відносять до позаказкової прози, хоч не виключають присутності в них повчально-педагогічних моментів.

Жанри ці дуже споріднені. Межі між ними існують тільки уявні, що визначаються лише ставлешіям оповідача до дійсності та мірою достовірності її зображення. Домінантою переказу є реальність, істинність, логіка можливого; у легендах допускається вигадане, фантастичне, неймовірне.

Перекази відображають життєві факти шляхом переповідання почутого (звідси й назва жанру). Першоосновою в них має бути свідчення про спогади очевидців. При передачі інформації з уст в уста вона набирає нового емоційного забарвлення, проте реальність фактів має бути непорушною.

Легенди ближчі до казок своїм незвичайним, дивовижним в органічній єдності з реальним. За допомогою домислу та вигадки незрозумілі природні явища чи суспільні події витлумачуються через надприродне (міфічне), але з установкою на достовірність.

У залежності від змісту й походження легенди і перекази розподіляються на міфологічні, антропоморфічні, апокрифічні, топонімічні, історико-героїчні, соціально-побутові. Часто вони мають подвійну насиченість. Це стосується, насамперед, історичних легенд.

Народні перекази та легенди відзначаються плинністю, рухомістю текстів, бо їхня форма залежить від рівня імпровізаційної майстерності оповідача. Винятком є віршовані легенди.

У переказах і легендах зливаються воєдино пізнавальний та етично-дидактичний аспекти. Ці твори завжди несуть в собі ідеї гуманності, соціальної справедливості, здорової етики. Вони вчать бережливого ставлення до природи, високої моралі в людських відносинах. В історико-героїчних творах сильні патріотичні мотиви. Все це викликає до них інтерес в різні періоди життя народу.


«Бібліотека школяра» пропонує Вам ознайомитись з наступними переказами та легендами:

 • Як мати стала зозулею
 • Три брати - засновники Києва
 • Звільнення Києва від облоги печенігів
 • Материнські сльози
 • Боротьба з ординцями
 • Козацьке житло
 • Про запорожців
 • Де взялися запорожці
 • Походження запорожців
 • Як козаки взяли Азов
 • Запорожці в Києві
 • Запорожці за Дунаєм
 • Козацька битва з турками
 • Про Богдана Хмельницького
 • Білгородський кисіль
 • Ой Морозе-Морозенку!
 • Звідки пішло прізвище та ім`я Богдана Хмельницького
 • Богдан Хмельницький
 • Союз українців з руськими
 • Перебування Максима Залізняка в Черкасах
 • Кошовий Грицько Сагайдак
 • Сава Чалий
 • Чоловічки богатирі
 • Язик змія
 • Богатирський кінь
 • Кошовий Іван Сірко
 • Устим Кармалюк
 • Як Кармалюк пана провчив
 • Панські гостинці
 • Як Кармалюк вчив людей
 • Прийом у запорожці
 • Це цікаво: