Фразеологізми

Головна / Фразеологізми


«Бібліотека школяра» презентує розділ «Фразеологізми».

Останнім часом інтенсифікувалася праця, присвячена словесним, естетичним цінностям української фразеології, динаміці їх розвитку: образним висловам, які обслуговують не тільки нашу мову, але й проникають за її обрії. Від найдавніших часів і до сьогодення — таким є шлях фразеологічних одиниць.

Український етнос протягом довгої, багатовікової історії створив багатющі скарби образного слова, численні ідіоми, влучні приказки, прислів'я, фразеологізми різних типів, значна частина яких має свою кількавікову, а то й тисячолітню традицію, передається від покоління до покоління. Досить згадати «Малоросские пословицьі и поговорки» В.Н. Смирницького (1834), дослідження В.С. Вислоцького, роботи А.П. Коваль, В.В. Коптілова, Г.М. Удовиченка, Івана Виргана та Марії Пилинської, Ф.П. Медведєва, І.С. Олійника, М.М. Сидоренка та багатьох інших.

Зважаючи на вимоги доби, автор сайту намагався по змозі представити читачам значний фонд фразеологізмів, допомогти розібратися в їхній багатоманітності, походженні, довести, що фразеологія як наукова дисципліна відіграє величезну роль у складному процесі людського мислення та світовідчування, що вона не тільки сприяє глибинному, змістовному відтворюванню та усвідомлюванню об'єктивної дійсності, але й допомагає дотепно, влучно, колоритно, образно, картинно донести до свідомості мовлянина, незалежно від віку й статі, найскладніші проблеми буття, бо саме в ній знайшли відповідну естетичну оцінку майже всі явища суспільного життя нашого народу: його змагання й боротьба за волю, незалежність, соборність рідної землі, героїчна козацька доба, праця й побут, щастя й любов, естетичні виміри прекрасного, зневага до гнобителів, визискувачів, ненависть до несправедливості й блюзнірства.


A | Б | В | Г | Д | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я

Це цікаво: