загрузка...

Порівняльна характеристика Мойсей біблійного, Мойсея у поемі та І. Франка (за поемою І. Франка «Мойсей»)

Головна / Твори з української літератури / Франко І. / Порівняльна характеристика Мойсей біблійного, Мойсея у поемі та І. Франка (за поемою І. Франка «Мойсей»)


Поема Франка «Мойсей» має філософське спрямування, була написана в 1905 році. Це твір про народ, про невичерпну духовну силу, що дозволяє йому впевнено рухатися до своєї мети. Це твір про пророка, невизнаного своїм народом, і його трагічну смерть. За основу твору взято старозавітню книгу Вихід, в якій розповідалося про cтароєврейського пророка Мойсея. Блукання ізраїльського народу пустелею упродовж 40 років ставало джерелом нових тем та ідей в літературі. По-різному осмислюється цей епізод в різних літературних творах, як же це робить І. Франко?

Біблійна історія Мойсея відрізняється від описаної в поемі: у Біблії подано життєпис Мойсея від народження та перебування у палаці царя і до отримання ним Божого провидіння. Мойсей стає народним лідером, веде ізраїльтян до землі обітованої. У поемі акцентується увага на трагічній долі пророка, невизнаного своїм народом.

У літературному творі все описуване підпорядковується ідеї, тому залежно від обраної автором мети між собою переплітаються події, теми, образи, мотиви. Автор має право деталізувати сюжет, увиразнювати певні події, робити на чомусь акцент, а щось взагалі ігнорувати. При втрачається правдоподібність описуваного, але у літературному тексті воно набуває особливої художньої цінності, хоча й не є цілком достовірним. Йдеться про художню обробку образів, мотивів, тем, літературний твір має ще й естетичну вартість, про що не варто забувати. Біблія – джерело історій з життя людей, опису їх діянь з Божим провидінням і благословенням.

Біблія подає життєпис Мойсея у хронологічній послідовності від самого народження і до смерті. Франко обирає для свого твору тільки один епізод з життя пророка , показуючи фінальний етап народних блукань. На фоні подій останніх днів перед досягненням землі обітованої розгортається основний конфлікт твору. В центрі - проблема вождя і народу. Попри активне введення в твір різних позабіблійних елементів зберігається сюжет, персонажі та подієвість. Наявні певні художньо-літературні трансформації.

Існує розходження і у мотивації смерті Мойсея. Біблійна історія говорить про те, що неможливість ввійти до землі обітованої – результат кари Божої для всього ізраїльського народу, а в поемі акцентовано увагу на тому, що пророк, який зрікається своєї мети, не може побачити перемогу свого народу. На жаль, Мойсей не зміг довести діло до кінця, піддався тиску збоку натовпу, не захотів слухати свого серця та Божого голосу. Саме тому такий трагічний фінал твору. У поемі автор прагне розкрити образи персонажів, Біблія стисло і лаконічно подає основні факти. Події осмислені в алегоричному плані.

Через історію староєврейського пророка Мойсея в алегоричній формі подається ціла історія українського народу. Франко глибоко переживав революційні події, сподівався на національне визволення держави, завжди вірив у духовні сили народу, його мужність, мудрість і цілеспрямованість. У такій притчево-алегоричній формі автор прагне показати тернистий шлях українців до незалежності.

Сподобався шкільний твір? А ось ще:

  • Образ Мойсея в поемі І. Франка «Мойсей»
  • Образ Єгошуа в поемі І. Франка «Мойсей»
  • Образ Авірона в поемі І. Франка «Мойсей»
  • Образ Датана в поемі І. Франка «Мойсей»


  • Це цікаво: