загрузка...

Аналіз вірша І. Франка «Червона калино, чого в лузі гнешся?..»

Головна / Твори з української літератури / Франко І. / Аналіз вірша І. Франка «Червона калино, чого в лузі гнешся?..»


Поезія «Червона калина, чого в лузі гнешся?..» належить до збірки «Зів’яле листя», яка є зразком прекрасної інтимної лірики. Основа цієї збірки – автобіографічна, актуалізуються переживання поета, спричинені нерозділеним або нещасливим коханням. Вона складається з трьох частин («жмутків»). У такій поезії оспівується палке і нещасливе кохання, перший «жмуток» позначений громадянськими мотивами, в наступних додається мотив кохання та любов до чарівної природи. Була написана в 1886-1896 році й видана в 1896 році. Друга назва збірки – «Лірична драма». У ній розкривається душевна трагедія автора, трагічні життєві обставини, поезія наповнена медитативними роздумами над особистим життям, в ній гіркі переживання автора.

Поезія має форму діалогу, який розгортається між червоною калиною та дубом, ці образи є центральними. Дуб питає у калини: «Чого в лузі гнешся, чи світла не любиш, до сонця не пнешся?». Вона відповідає, що це неможливо через знесиленість, вичерпаність душевних сил. Діалог побудований на принципі протиставлення, можна сказати, що твір має антитетичну побудову: спочатку йде теза (мовна партія дуба), а потім антитеза (мовна партія калини). Калина спростовує, заперечує сказане дубом. На такому протиставленні будується вся композиція твору.

Вірш має яскраву народнопоетичну символіку, для цього автор персоніфікує природу. Червона калина – молода дівчина, ніжна і беззахисна. В образі дуба втілено душу грубого юнака, яким вона була знівечена. Акцентовано на прагненні калини до сонця, це свідчить про її любов до життя, бажання жити і процвітати, реалізувати свій потенціал. Цвіт калини означає повноту життя, грім – негаразди та труднощі, які виникають на життєвому шляху. Тінь символізує пригнічення калини дубом, через що стає неможливою реалізація творчого потенціалу. Таким чином, твір пронизаний символікою, використано багато персоніфікованих образів.

Серед стилістичних фігур дуже багато риторичних питань, зокрема, у формі звертання до калини. Виразними є епітети: червона калина, колюче терня, тиха молитва, які увиразнюють текст твору. Усі художні засоби, використані в поезії, позначені впливом народної української пісні. Беручи за основу народнопісенну творчість, Франко переробляє мотиви, структуру й задум, тому виступає новатором в плані розкриття теми та використання мовних засобів. Це важливо для збереження зв’язку з фольклором.

Вірш позначений глибоким ліризмом і музичністю, він мелодійний і ритмічний. Поезія глибоко лірична, бо розкриває душевну драму поета, його переживання та почуття. Подібні за тематикою та мотивами твори Франка часто називали декадентськими. Сумовиті, елегійні роздуми в поезії в ті часи засуджували. Але збірка продемонструвала неабияку красу мови, багатство її народнопоетичних засобів, показала, як тонко й глибоко можна передати всі порухи людської душі. Надзвичайно багата за змістом та емоційно наповнена, вона передає всю глибину людських почуттів.

Сподобався шкільний твір? А ось ще:

  • Аналіз вірша І. Франка «Гримить! Благодатна пора наступає…»
  • Аналіз вірша І. Франка «Розвивайся ти, високий дубе…»
  • Аналіз вірша І. Франка «Каменярі»
  • Аналіз вірша І. Франка «Безмежнеє поле…»


  • Це цікаво: