Бібліотека школяра

народні перекази та легенди


загрузка...

Народні перекази та легенди

Серед прозових жанрів фольклору, легенди та перекази дуже продуктивні, особливо їхні усні варіанти, де фігурують події й факти громадського значення. Обидва жанри призначені для збереження в народній пам'яті й передачі майбутнім поколінням даних про історичне минуле. Вони покликані також пояснити причини виникнення різних явищ природи і подій, їхню суть, зафіксувати народні уявлення про це у наших пращурів. Тому їх відносять до позаказкової прози, хоч не виключають присутності в них повчально-педагогічних моментів.
Жанри ці дуже споріднені. Межі між ними існують тільки уявні, що визначаються лише ставлешіям оповідача до дійсності та мірою достовірності її зображення. Домінантою переказу є реальність, істинність, логіка можливого; у легендах допускається вигадане, фантастичне, неймовірне.
Перекази відображають життєві факти шляхом переповідання почутого (звідси й назва жанру). Першоосновою в них має бути свідчення про спогади очевидців. При передачі інформації з уст в уста вона набирає нового емоційного забарвлення, проте реальність фактів має бути непорушною.
Легенди ближчі до казок своїм незвичайним, дивовижним в органічній єдності з реальним. За допомогою домислу та вигадки незрозумілі природні явища чи суспільні події витлумачуються через надприродне (міфічне), але з установкою на достовірність.
У залежності від змісту й походження легенди і перекази розподіляються на міфологічні, антропоморфічні, апокрифічні, топонімічні, історико-героїчні, соціально-побутові. Часто вони мають подвійну насиченість. Це стосується, насамперед, історичних легенд.
Народні перекази та легенди відзначаються плинністю, рухомістю текстів, бо їхня форма залежить від рівня імпровізаційної майстерності оповідача. Винятком є віршовані легенди.
У переказах і легендах зливаються воєдино пізнавальний та етично-дидактичний аспекти. Ці твори завжди несуть в собі ідеї гуманності, соціальної справедливості, здорової етики. Вони вчать бережливого ставлення до природи, високої моралі в людських відносинах. В історико-героїчних творах сильні патріотичні мотиви. Все це викликає до них інтерес в різні періоди життя народу.

"Бібліотека школяра" пропонує Вам ознайомитись з наступними переказами та легендами:

 • Як мати стала зозулею

 • Три брати - засновники Києва

 • Звільнення Києва від облоги печенігів

 • Материнські сльози

 • Боротьба з ординцями

 • Козацьке житло

 • Про запорожців

 • Де взялися запорожці

 • Походження запорожців

 • Як козаки взяли Азов

 • Запорожці в Києві

 • Запорожці за Дунаєм

 • Козацька битва з турками

 • Про Богдана Хмельницького

 • Білгородський кисіль

 • Ой Морозе-Морозенку!
 • Звідки пішло прізвище та ім`я Богдана Хмельницького

 • Богдан Хмельницький

 • Союз українців з руськими

 • Перебування Максима Залізняка в Черкасах

 • Кошовий Грицько Сагайдак

 • Сава Чалий

 • Чоловічки богатирі

 • Язик змія

 • Богатирський кінь

 • Кошовий Іван Сірко

 • Устим Кармалюк

 • Як Кармалюк пана провчив

 • Панські гостинці

 • Як Кармалюк вчив людей

 • Прийом у запорожці • Українська міфологія

  Українська міфологія як сукупність переказів про живу й неживу природу та людину розвивалася на основі давньої загальнослов'янської міфології. Вона ілюструє прагнення людини пояснити і упорядкувати навколишній світ, розкрити єдність людини і природи. Українська міфологія включає міфи про сутність і походження явищ природи, про походження людини, про богів, про виникнення Всесвіту, про неминучу загибель світу та ін.
  В українській міфологічній традиції багато уваги приділялося природним стихіям, явищам оточуючого світу, різноманітним життєвим випробуванням, з якими зустрічається людина, тощо. Причому характерно, що всі ці сюжети максимально наближені до щоденного побуту селян. Утрачаючи своє первісне значення, міфологічні персонажі поступово набували характеру художньо-поетичних образів усної народної творчості (такими є русалка, домовик, водяник, чорт та ін.). Ще однією особливістю української міфології є поєднання християнських релігійних уявлень із язичницькими віруваннями, присутність взаємо-переплетених елементів анімізму, фетишизму й тотемізму.

  "Бібліотека школяра" пропонує Вам ознайомитись з наступними міфами:

 • Про створення землі

 • Про зоряний віз

 • Про вогонь

 • Чому пес живе коло людини?

 • Берегиня

 • Як виникли Карпати
 • Чому буває сумне сонце?

 • Про вітер

 • Про дощ

 • Лісова панна

 • Дажбог і Жива

 • Чому в морі є перли і мушлі?
 • загрузка...


  категорія: усна народна творчість / українські народні перекази та легенди