загрузка...

Фразеологія

Фразеологія (від грецького phrasis - вираження, logos - вчення) — розділ мовознавства, в якому вивчаються лексично неподільні поєднання слів. Фразеологією називають також сукупність властивих мові усталених зворотів і висловів.
Об’єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі вислови, їх семантика, структура, походження, роль у мові, взаємозв’язок з іншими мовними одиницями, зокрема словом і реченням.

Розділ сайту "Фразеологія" складається з наступніх підрозділів:

Прислів`я та приказки
Про прислів'я й приказки нашого народу протягом століть написано чимало праць, висловлено багато цікавих думок і припущень.

Справжній науковий підхід до їхнього студіювання здійснив учений зі світовим ім'ям О. О. Потебня. «Мова — не тільки матеріал поезії, як мармур — скульптури, але й сама поезія, — писав він, — а тим часом поезія в ній неможлива, якщо забути наочне значення слова...»

Крилаті вирази
Крилаті вирази — стійкі звороти мови, які семантично неподільні й складаються зі слів із вільним значенням. До них належать речення комунікативного типу, наприклад: «Дівка — не без щастя, а козак — не без долі».

Це й влучні вислови митців, політичних діячів, учених: «Коли щось умієте, того не забувайте, а чого не вмієте — то того учітесь...» (Володимир Мономах); «Безперервно думай, щоб пізнати себе» (Г. Сковорода); «Борітеся — поборете!» (Т. Шевченко); «Щоб жить — ні в кого права не питаюсь...» (П. Тичина); «Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе» (В. Симоненко).

Це — односкладні або двоскладні речення, які несуть у собі завершену думку.

Фразеологізми
Фразеологізм — семантично пов’язане сполучення слів, яке, на відміну від подібних до нього за формою синтаксичних структур (висловів або речень), не виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматичних і значеннєвих закономірностей поєднання лексем, а відтворюється у вигляді усталеної, неподільної, цілісної конструкції.

Останнім часом інтенсифікувалася праця, присвячена словесним, естетичним цінностям української фразеології, динаміці їх розвитку: образним висловам, які обслуговують не тільки нашу мову, але й проникають за її обрії. Від найдавніших часів і до сьогодення — таким є шлях фразеологічних одиниць.